roh roh
FEL
Elektrotechnika a informatika 2023
2. - 3. listopad 2023
Přehled přijatých příspěvků + došlé přihlášky
Autor Název Přihláška
Ing. Fiala Václav Redukce dimenzionality parametrů při návrhu elektrických strojů Prijato
Ing. et Ing. Vinš Martin Analýza a návrh aktivní kompenzace mechanických oscilací parního turbosoustrojí Prijato
Ing. Šimek Petr Sdílení rozhraní komunikačních sběrnic v operačním systému Prijato
Ing. Kopřiva Jiří Analýza rozložení prostorového náboje v dielektriku pod vlivem HVDC pole Prijato
Ing. Lapuník Vojtěch Didaktické metody a netradiční přístupy ve výuce programování Prijato
Ing. Dragoun Jaroslav vliv topologie víceúrovňového měniče bateriového úložiště na mezifázové balancování Prijato
Ing. Glac Antonín Kompenzace zvlnění momentu synchronního stroje Prijato
Ing. Háže Daniel Dielektrické vlastnosti inovativního samouzdravujícího kopolymeru pro elektroizolační aplikace Prijato
Ing. Sedláček Jan DiS Měření účinnosti stínění pomocí sond blízkého pole Prijato
Ing. Krýsl Pavel Stanovení teplotních vlastností měniče s vodním chlazením Prijato
Ing. Vítek Martin Využití pluginu CodeRunner pro kontrolu úloh z programování Prijato
Ing. Sobotka Lukáš Vliv numerické metody na Analyticko-numerický tepelný model synchronního stroje s permanentními magnety a proměnným zatěžovacím cyklem Prijato
Ing. Rozhon Ondřej Diagnostika synchronních generátorů Prijato
Ing. Urban Ondřej Vyhodnocování koincidence mezi dopadajícími ionizujícími částicemi a chybami testovaného zařízení Prijato
Ing. Rychlík Zdeněk Vliv stárnutí na mechanickou pevnost samoléčitelného karboxylovaného nitrilkaučuku Prijato
Ing. Janda Martin Pružná vodivá propojení na bázi technologií tištěné elektroniky pro textilní aplikace Prijato
Ing. Šipla Jan Charakterizace dielektrických a termických vlastností vybraných retardérů hoření pro kabelový průmysl Prijato
Ing. Skalický Martin Porovnání přesnosti plného a zjednodušeného elementu tepelné sítě v kontextu analytického modelování elektrických strojů Prijato
Ing. Novotný Jakub Charakterizace SiC výkonového modulu na keramickém substrátu Prijato
Ing. Mokrá Zdislava Perspektivní biologicky odbouratelné nanokapaliny Prijato
Ing. Ševčík Jakub Vliv volby hyperparametrů pro neuronový model spřaženého toku v synchronních strojích Prijato
Ing. Sláma Pavel Prostorový náboj v elektroizolačních systémech Prijato
Ing. Kehl Zdeněk Návrh řídicích algoritmů pohonů šestiosé pohyblivé plošiny pro letecký simulátor Prijato
Ing. Růžička Ondřej Redundantní struktury v integrovaných obvodech FPGA v prostředí ionizujícího záření Prijato
Ing. Stašek Petr Detekční a budicí obvody indukčního průtokoměru Prijato
Nigg Stephan Anatomie vlastního zavaděče STM32 Prijato
Ing. Klesa Radek Řídící deska indukčního průtokoměru Prijato
Ing. Kulhánek Tomáš Návrh FPGA firmwaru pro sběr dat z ultrarychlého analogově digitálního převodníku Prijato
Ing. Radouchová Michaela Testování a kontaktování pružných uhlíkových nití vhodných pro nositelné senzory natažení Prijato
Ing. Bartůněk David Návrh PicoTDC karty pro digitalizaci času s časovým rozlišením 3,125ps Prijato
Ing. Handejch Jan Využití vodivých textilních flexibilních stuh v nositelné elektronice Prijato
Ing. Kučera Patrik Teplotní management a synchronizace dvoukanálového SEPIC měniče Prijato
Ing. Farkaš Martin Software pro akvizici dat z datového koncentrátoru pomocí PCI Express Prijato
Ing. Kadlec Martin Dynamické modely elektrických strojů Prijato
Ing. Rous Pavel Vliv drsnosti a povrchové úpravy na mechanickou pevnost pájecích spojů Prijato
Ing. Tureček Jakub Lineární elektromagnetický aktuátor: ukázka paralelního polohování Prijato
Ing. Zmeko Filip nelineární úloha transportu nabitých částic Prijato
Bosson Serge Pacome Inter-Turn Short Circuit Fault Detection Algorithm for Permanent Magnet Synchronous Motor Embedded into the Motor Drive Controller Prijato
Ing. Kalaj Patrik Analýza chování vícefázového stroje při provozu jako třífázového stroje Prijato
Ing. Spurný Radek Experimentální návrh extruderu pro 3D tisk keramiky Prijato
 Created 05/24/13 10:41:28 © 2004 - 2024  ei@konfel.zcu.cz
Generated 04/11/24 14:11:05