roh roh
FEL
Elektrotechnika a informatika 2023
2. - 3. listopad 2023
Informace pro autory:Výstupem konference je tištěný sborník (s vlastním ISBN).
Od roku 2017 je publikace zařazena jako Open Access a následně indexována v Google/Google scholar.

 Created 05/24/13 10:41:28 © 2004 - 2024  ei@konfel.zcu.cz
Generated 04/11/24 14:11:05