roh roh
FEL
Elektrotechnika a informatika 2023
2. - 3. listopad 2023
Mezní termíny:
Uzávěrka pro přijetí příspěvku 26.9.2023
Oznámení o přijetí příspěvku 6.10.2023
Závazná přihláška 12.10.2023
 
  • Příspěvky obdržené po uzávěrce nebudou akceptovány.
  • O zařazení příspěvku rozhodne organizační výbor a odborní garanti konference.
Vložné:
Vložné činí 1000,- Kč a zahrnuje stravné, ubytování na zámku Nečtiny a organizační náklady konference.
 
Úhradu vložného proveďte:
  • v hotovosti nejpozději do 12.10.2023 v pokladně ZČU
  • nebo platbou na bankovní účet:
    4811530257/0100, var. symbol: 224013
 
 Created 02/15/16 13:57:46 © 2004 - 2024  ei@konfel.zcu.cz
Generated 04/11/24 14:11:05