roh roh
FEL
Elektrotechnika a informatika 2019
31. říjen - 1. listopad 2019
Přehled přijatých příspěvků + došlé přihlášky
Autor Název Přihláška
Ing. Veg Lukas Studie různých chlazení strojů s axiálním tokem Prijato
Ing. Sobotka Lukáš Vliv provozních parametrů na oteplení PMSM motoru Prijato
Ing. Ševčík Jakub Identifikace stavového tepelného modelu výkonového měniče Prijato
Ing. Kalaj Patrik Vektorové řízení synchronního motoru s dvojitou hvězdou Prijato
Ing. Vinš Martin Nástroj pro posouzení vhodnosti použití různých technologií baterií pro energetická úložiště Prijato
Ing. Zich Jan Kodek řídicích signálů pro DAQ systém detektoru ToF AFP Prijato
Ing. Vavroch Ondřej Vývoj distribuovaného zvukového modulu Prijato
Ing. Glac Antonín Obousměrný přenos dat z MLC interface v reálném čase Prijato
Ing. Hromádka Aleš Inovace protitlakové turbíny pro zajištění lepší udržitelnosti a flexibilního provozu Prijato
Ing. Kehl Zdeněk Nízkoprofilový frekvenční měnič pro lineární aktuátor Prijato
Ing. Urban Ondřej Rozšíření univerzální vývojové platformy o modul CAN FD Prijato
Ing. Hulec Martin Vliv změny tvaru atmosférického impulzu na přeskokové napětí syntetického vzduchu Prijato
Ing. Olkhovskiy Mikhail Zpracovaní grafického výstupu detektoru částečných výbojů pomocí neuronové sítě Prijato
Ing. Plic Václav Vyhřívané textilie pro smart textilní aplikace Prijato
Ing. Závorka Jiří Vylepšení skladování použitého jaderného paliva Prijato
Ing. Kalaš David Optimalizace distribuce tepla senzorového systému pro stanovení odolnosti rukavic proti tepelným rizikům Prijato
Ing. Straka Miloš Měnič pro symetrizaci odběru Prijato
Ing. Štáhl Pavel Optimalizace výrobních procesů a tvorba layoutů Prijato
Ing. Fremr David Optimalizace výrobních procesů elektrotechnické firmy Prijato
Ing. Frank Zdeněk Víceúčelové měřící stanoviště pohonných jednotek Prijato
Ing. Suchý Ondřej Implementace řídicí jednotky pro elektrickou motokáru Prijato
Ing. Vilímová Eva Výpočet produkce tritia rychlými neutrony pomocí kódu Serpent Prijato
Ing. Zavřel Martin Srovnání základních strategií a topologií pro nabíjení akumulátorů s využitím systému bezdrátového přenosu výkonu Prijato
Ing. Moučková Kateřina Systém pro monitorování dechové frekvence integrovaný v textiliích Prijato
Ing. Mašata David Kód UWB1 a jeho aplikace na výpočty produkce tritia Prijato
Ing. Dragoun Jaroslav Nastavení optimálního zesílení pro regulaci LCL filtru Prijato
Ing. Juřík Martin Nástroje a prostředí pro vizuální lokalizaci Prijato
Ing. Michal David Vylepšení procesu pájení užitím par kyseliny mravenčí Prijato
Ing. Fořtová Anna Systém měření neutronového toku v grafitové prizmě pro reaktory IV. generace Prijato
Ing. Čermák Radek Třífázový transformátor pro připojení vícefázové sítě Prijato
Ing. Suchý Stanislav Testování ultrazvukem svařovaných kontaktů vodivých nití Prijato
Ing. Šlauf Josef Orientace uhlíkových nanotrubic pomocí elektrického pole pro aplikace elektrochemických senzorů Prijato
Ing. Vítek Martin Řídící jednotka kulového ventilu Prijato
Ing. Švehla Michal Příklad analýzy rizik procesu komunikace v elektronickém zdravotnictví Prijato
Ing. Michal Ondřej Regresní Analýza Havriliak-Negami Diagramu Kompozitního Materiálu Prijato
Ing. Mašek Stanislav Josef Ovládací prvky integrovatelné do textilií Prijato
Schoenfelder Tristan Koncepce a Vývoj E-Inkoustového Zobrazovacího Systému pro Konferenční Místnosti s WLAN Prijato
Ing. Zeman Michal Porovnání IBA \& IFBA typu vyhořívajících absorbátorů složených ze dvou prvků pro reaktor EPR Prijato
Ing. Krejčí Vít Koncepce nabíjecích stanic pro elektrická vozidla Prijato
Ing. Lufinka Ondřej Koncept HW pro systém autonomní robotické platformy (ARP) vhodné k testování ADAS systémů Prijato
Ing. Valenta Pavel Energy harvesting na vedení VVN Prijato
Ing. Mužík Martin Kompatibilita plastových částí transformátorů s přírodními izolačnimi kapalinami Prijato
Ing. Kalčík Jan Kontaktní struktura pro hybridní odporové vyšívací nitě Prijato
Administrace
 Created 05/24/13 10:41:28 © 2004 - 2020  ei@konfel.zcu.cz
Generated 07/13/20 04:42:43