roh roh
FEL
Elektrotechnika a informatika 2022
3. - 4. listopad 2022
Přehled přijatých příspěvků + došlé přihlášky
Autor Název Přihláška
Ing. et Ing. Vinš Martin Ekonomické hodnocení potenciálu integrace bateriového energetického úložiště v továrně s cyklickým zatížením Prijato
Stohnii Kyrylo Měření šíření kalibračního pulzu částečného výboje na různé délce kabelu pomocí HFCT senzoru Prijato
Ing. Dražan Jiří Algoritmus pro určení ztrát vířivými proudy v permanentních magnetech SPMSM Prijato
Ing. Sobotka Lukáš Tepelně ventilační analýza synchronního generátoru s permanentními magnety a cizí ventilací Prijato
Ing. Šimek Petr řenos sběrnicových rámců přes USB Prijato
Ing. Otýpka Jan Vliv Změny Spínací Frekvence Měniče na Provozní Parametry Motoru Prijato
Ing. Skalický Martin tepelný model rotoru elektricky buzeného synchronního stroje s vyniklými póly Prijato
Ing. Janda Martin Metody montáže součástek na tištěný vodivý motiv realizovaný na flexibilním substrátu Prijato
Ing. Tyrpekl Miroslav Návrh systému pro pouliční lampu napájenou s LTO akumulátory Prijato
Ing. Lapuník Vojtěch Učení rovnic a extrapolace pomocí umělých neuronových sítí Prijato
Ing. Straka Miloš Laboratorní model elektronického balancéru pro trakční napájecí stanici 25kV, 50Hz Prijato
Ing. Kopřiva Jiří Vliv příměsi MgO nanočástic na tvorbu prostorového náboje a rozložení elektrického pole v epoxidové pryskyřici Prijato
Ing. Ševčík Jakub Identifikace residuální neuronové sítě jako teplotního modelu s využitím vícekrokové predikce Prijato
Ing. Urban Ondřej Možnosti optimalizace časového rozlišení rentgenové difrakce Prijato
Ing. Šipla Jan Vliv halloysitových nanotrubiček na dielektrické vlastnosti materiálů používaných jako kabelové izolace Prijato
Ing. Kehl Zdeněk Binární IO karta řídicího systému REMCS Prijato
Ing. Radouchová Michaela Vyšívané textilní antény pro monitorování natažení Prijato
Ing. Šorm Martin Příprava nanočástic paládia pomocí laserové ablace pro dekorování uhlíkových nanotrubic Prijato
Ing. Vítek Martin Nová generace platformy pro miniaturní magnetické roboty Prijato
Ing. Háže Daniel Měření dielektrických vlastností samouzdravujících polymerů Prijato
Ing. Cihla Tomáš Kontaktní měření teplot otáčející se sázky pří jejím indukčním kalení Prijato
Ing. Sonntag David Formula Student - konstrukce trakční baterie Prijato
Ing. Kaska Jan Výzvy a příležitosti technologií aditivní výroby v oblasti elektrických strojů Prijato
Ing. Leffler Jan Návrh a realizace experimentu pro získání vícefaktorového modelu degradace epoxidové pryskyřice Prijato
Ing. Kulhánek Tomáš Přímá digitalizace velmi rychlých signálů Prijato
Ing. Rous Pavel Vliv tepelného stárnutí na růst intermetalických vrstev pájecích slitin Prijato
Ing. Farkaš Martin Klimatické testy Timepix3 Quad detektoru Prijato
Ing. Kalaj Patrik Vícefázový asynchronní stroj – měření zvlnění momentu a účinnosti Prijato
Ing. Kučera Patrik DC/DC měnič pro přejezdová zabezpečovací zařízení Prijato
Ing. Bartůněk David Měření analogových veličin v trakčních zařízeních Prijato
Ing. Novotný Jakub Porovnání topologií víceúrovňových měničů v malých ostrovních systémech Prijato
Ing. Handrejch Jan Monitorování baterií pro zařízení Internetu věcí Prijato
Ing. Krýsl Pavel Rozložení proudu ve vysokofrekvenčním měniči s odděleným kapacitním filtrem Prijato
Ing. Desisa Debela Optimální kontrola procesu indukčního ohřevu: Přístup s využitím numerické analýzy Prijato
Ing. Frank Zdeněk Porovnání pětifázového a třífázového PMSM Prijato
Administrace
 Created 05/24/13 10:41:28 © 2004 - 2022  ei@konfel.zcu.cz
Generated 12/05/22 06:46:18