roh roh
FEL
Elektrotechnika a informatika 2021
4. - 5. listopad 2021
Přehled přijatých příspěvků + došlé přihlášky
Autor Název Přihláška
Ing. Lufinka Ondřej Lokalizace a navigace Autonomní robotické platformy s všesměrovým pohybem pro testování systémů ADAS Prijato
Ing. et Ing. Vinš Martin Výpočet energetické bilance fotovoltaické elektrárny pro domácnost metodou Monte Carlo  
Ing. Glac Antonín Mapa magnetického toku synchronního stroje Prijato
Ing. Ševčík Jakub Aproximace Kalmanova smootheru při identifikaci parametrů kompartmentového modelu Prijato
Ing. Dražan Jiří Algoritmus pro stanovení činitele elektromotorické síly bezkartáčového stejnosměrného stroje Prijato
Ing. Šimek Petr Testování komunikačního rozhraní řídících jednotek Prijato
Ing. Kalaj Patrik Měření momentových charakteristik vícefázového asynchronního motoru s injektáží harmonických složek Prijato
Ing. Kulhánek Tomáš DAQ systémy pro experimenty v částicové fyzice Prijato
Ing. Nikolic Valentino Proces charakterizace samoléčitelných materiálů Prijato
Ing. Tyrpekl Miroslav Návrh BMS pro LTO akumulátory Prijato
Ing. Kehl Zdeněk Návrh univerzálního modulárního měniče Prijato
Ing. Michal David Analýza a testování nanočásticové sintrovací pasty s vysokým obsahem stříbra Prijato
Ing. Skalický Martin Transientní tepelná analýza synchronního generátoru s permanentními magnety Prijato
Ing. Šorm Martin Příprava titanových tenkých vrstev pomocí pulzní laserové depozice Prijato
Ing. Straka Miloš Symetrizace trakční sítě 25kV, 50Hz pomocí Steinmetzovy metody Prijato
Ing. Abdulhameed Abdulghafor Návrh tištěné logaritmicko periodické antény pro měření EMC Prijato
Ing. Valenta Pavel Usměrňovače pro piezoelektrické transformátory Prijato
Ing. Kopřiva Jiří Vliv dlouhodobé tepelné expozice na vlastnosti PET a PEN polymerních filmů Prijato
Ing. Vítek Martin Extrapolace teplot z družice VZLUSAT-1 Prijato
Ing. Janda Martin Realizace vodivého motivu na textilii s využitím tištěné elektroniky Prijato
Ing. Kaska Jan Redukce řádu modelu pro výpočet teploty drážky elektrického točivého stroje Prijato
Ing. Urban Ondřej Software pro rentgenové zobrazování s plně spektrálním vyhodnocováním Prijato
Ing. Rostás Kateřina Vliv pracích cyklů na odolnost vodivých přízí Prijato
Ing. Vilímová Eva Návrh umístění ex-core detektorů v reflektoru TEPLÁTORu  
Ing. Peltan Tomáš Analýza možnosti použití přírodního uranu jako paliva v reaktoru TEPLATOR  
Ing. Kučera Patrik Quasi-Resonanční měnič s širokým vstupním rozsahem napětí a řízením na primární straně Prijato
Ing. Podestát Jaroslav Detekce obličejů ve videostreamu v reálném čase na Raspberry Pi Prijato
Ing. Šlauf Josef Elektrodová struktura OECT pro senzorické aplikace Prijato
Ing. Suchý Stanislav Využití svařovacích metod pro kontaktování vodivých hybridních nití  
Ing. Sodomka Ondřej Matematický model magneticky řízeného peristaltického mikrofluidního čerpadla Prijato
Ing. Juřík Martin Přesné hledání objektu v hrubě změřených datech  
Ing. Dragoun Jaroslav Řízení víceúrovňového měniče pro bateriové energetické úložiště Prijato
M. A. Abushamah Hussein Nuclear Based Approach for Multi Energy Applications Prijato
Ing. Vavroch Ondřej Návrh firmwaru pro řídící jednotku atenuátorů  
Ing. Lapuník Vojtěch Elektronické digitální materiály a miniaturní roboty Prijato
Frank Zdeněk Přehled experimentálních prototypů vícefázových strojů Prijato
Ing. Knedlík Michal Měřicí systém pro tavení ve vznosu pro výzkumné a edukativní účely  
Ing. Novotný Jakub Vývoj vysokonapěťového generátoru pro testování izolačních systémů Prijato
Ing. Leffler Jan Příčiny selhání elektrických strojů Prijato
Ing. Čermák Radek Program pro analýzu vícefázových vinutí Prijato
Ing. Očenášek Jiří Výpočet parametrů pro třífázový usměrňovač na bázi SiC Prijato
Ing. Štengl Josef Startovací sekvence STATCOMu v distribuční sítí vysokého napětí Prijato
Ing. Krýsl Pavel Nadproudová ochrana HEMT GaN Prijato
Ing. Kalčík Jan Metody kontaktování textilních termočlánků Prijato
Ing. Rous Pavel Využití výpočetní tomografie jako diagnostického zařízení elektronických sestav Prijato
Ing. Suchý Ondřej FCS.MPC s vylepšeným matematickým modelem pro PMSM pohon Prijato
Ing. Farkaš Martin Přehled datových rozhraní pro fyzikální instrumentaci  
Administrace
 Created 05/24/13 10:41:28 © 2004 - 2022  ei@konfel.zcu.cz
Generated 07/05/22 12:29:20