roh roh
FEL
Elektrotechnika a informatika 2023
2. - 3. listopad 2023

Program konference:
Čtvrtek 2. 11. 2023 Místnost A
  • Elektronika a informatika
Místnost B
  • Výkonové systémy a energetika
Místnost C
  • Materiály a technologie
Čtvrtek 2. 11. 2023 - Místnost "A"

9:00 – Zahájení konference

Čtvrtek 2. 11. 2023 - Místnost "B"

sekce: Výkonové systémy a energetika

předsedající:
doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Kindl, Ph.D.

čas
autor název příspěvku
9:30
Fiala Václav Redukce dimenzionality parametrů při návrhu elektrických strojů
9:45
Sobotka Lukáš Vliv numerické metody na analyticko-numerický tepelný model synchronního stroje s permanentními magnety a proměnným zatěžovacím cyklem
10:00
Skalický Martin Porovnání přesnosti plného a zjednodušeného elementu tepelné sítě v kontextu analytického modelování elektrických strojů
10:15
Kadlec Martin Dynamické modely elektrických strojů
10:30
Tureček Jakub Lineární elektromagnetický aktuátor: ukázka paralelního polohování

10:45
Přestávka

sekce: Výkonové systémy a energetika

předsedající:
doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Kindl, Ph.D., Ing. Štěpán Janouš, Ph.D., Ing. Tomáš Košan, Ph.D.

čas
autor název příspěvku
11:15
Rozhon Ondřej Diagnostika synchronních generátorů
11:30
Bosson Serge Pacome Inter-Turn Short Circuit Fault Detection Algorithm for Permanent Magnet Synchronous Motor Embedded into the Motor Drive Controller
11:45
Glac Antonín Kompenzace zvlnění momentu synchronního stroje
12:00
Vinš Martin Analýza a návrh aktivní kompenzace mechanických oscilací parního turbosoustrojí

12:15
Přestávka na oběd

sekce: Výkonové systémy a energetika

předsedající:
doc. Ing. Tomáš Glasberger, Ph.D., Ing. Tomáš Košan, Ph.D., Ing. Štěpán Janouš, Ph.D.

čas
autor název příspěvku
13:30
Dragoun Jaroslav Vliv topologie víceúrovňového měniče bateriového úložiště na mezifázové balancování
13:45
Krýsl Pavel Stanovení teplotních vlastností měniče s vodním chlazením
14:00
Novotný Jakub Charakterizace SiC výkonového modulu na keramickém substrátu
14:15
Kalaj Patrik Analýza chování vícefázového stroje při provozu jako třífázového stroje
14:30
Kehl Zdeněk Návrh řídicích algoritmů pohonů šestiosé pohyblivé plošiny pro letecký simulátor

14:45
Konec sekce

Čtvrtek 2. 11. 2023 - Místnost "A"

15:30Přednáška Doktorská škola FEL (doc. Ing. František Mach, Ph.D.)

16:00 – Diskuze se studenty


 Created 10/31/23 10:31:19 © 2004 - 2024  ei@konfel.zcu.cz
Generated 04/11/24 14:12:08