roh roh
FEL
Elektrotechnika a informatika 2021
4. - 5. listopad 2021

Program konference:
Čtvrtek 4. 11. 2021 Místnost A
  • Elektrotechnologie a materiály
  • Elektrické stroje / Elektrické pohony / Výkonová elektronika
Místnost B
  • Elektroenergetika
  • Elektronika
  • Elektrotechnika
Čtvrtek 4. 11. 2021 - Místnost "A"

8:25 – Zahájení konference
8:30 – Hodnocení výsledků VaV v ČR a publikační strategie, projektová příprava (doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D., doc. Ing. Radek Polanský, Ph.D.)

Čtvrtek 4. 11. 2021 - Místnost "A"

sekce: Elektrotechnologie a materiály

předsedající:
doc. Ing. Radek Polanský, Ph.D., doc. Ing. Jan Řeboun, Ph.D., Ing. Pavel Prosr, Ph.D.

čas
autor název příspěvku
9:30
Michal David Analýza a testování nanočásticové sintrovací pasty s vysokým obsahem stříbra
9:45
Šorm Martin Příprava titanových tenkých vrstev pomocí pulzní laserové depozice
10:00
Janda Martin Realizace vodivého motivu na textilii s využitím tištěné elektroniky
10:15
Rostás Kateřina Vliv pracích cyklů na odolnost vodivých přízí
10:30
Šlauf Josef Elektrodová struktura OECT pro senzorické aplikace

10:45
Přestávka

čas
autor název příspěvku
11:00
Suchý Stanislav Využití svařovacích metod pro kontaktování vodivých hybridních nití
11:15
Nikolic Valentino Proces charakterizace samoléčitelných materiálů
11:30
Kopřiva Jiří Vliv dlouhodobé tepelné expozice na vlastnosti PET a PEN polymerních filmů
11:45
Kalčík Jan Metody kontaktování textilních termočlánků

12:00
Přestávka na oběd

sekce: Elektrické stroje / Elektrické pohony / Výkonová elektronika

předsedající:
doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Kindl, Ph.D., Ing. Jan Laksar, Ph.D.

čas
autor název příspěvku
13:00
Dražan Jiří Algoritmus pro stanovení činitele elektromotorické síly bezkartáčového stejnosměrného stroje
13:15
Skalický Martin Transientní tepelná analýza synchronního generátoru s permanentními magnety
13:30
Frank Zdeněk Přehled experimentálních prototypů vícefázových strojů
13:45
Leffler Jan Příčiny selhání elektrických strojů
14:00
Čermák Radek Program pro analýzu vícefázových vinutí
14:15
Suchý Ondřej FCS.MPC s vylepšeným matematickým modelem pro PMSM pohon

14:30
Přestávka

 

sekce: Elektrické stroje / Elektrické pohony / Výkonová elektronika

předsedající:
doc. Ing. Tomáš Glasberger, Ph.D., Ing. Vojtěch Blahník, Ph.D., Ing. Jiří Fořt, Ph.D.

 

čas
autor název příspěvku
15:00
Glac Antonín Mapa magnetického toku synchronního stroje
15:15
Kalaj Patrik Měření momentových charakteristik vícefázového asynchronního motoru s injektáží harmonických složek
15:30
Kehl Zdeněk Návrh univerzálního modulárního měniče
15:45
Dragoun Jaroslav Řízení víceúrovňového měniče pro bateriové energetické úložiště
16:00
Novotný Jakub Vývoj vysokonapěťového generátoru pro testování izolačních systémů
16:15
Očenášek Jiří Výpočet parametrů pro třífázový usměrňovač na bázi SiC
16:30
Krýsl Pavel Nadproudová ochrana HEMT GaN
16:45
Straka Miloš Symetrizace trakční sítě 25kV, 50Hz pomocí Steinmetzovy metody
Administrace
 Created 10/27/21 12:51:33 © 2004 - 2022  ei@konfel.zcu.cz
Generated 08/13/22 07:43:27