roh roh
FEL
Elektrotechnika a informatika 2019
31. říjen - 1. listopad 2019

Program konference:
Čtvrtek 31. 10. 2019 Místnost A
  • ELEKTRONIKA
  • ELEKTROTECHNIKA
Místnost B
  • ELEKTROTECHNIKA
  • ELEKTRONIKA
Místnost C
  • ELEKTROENERGETIKA
Čtvrtek 31. 10. 2019 - Registrace

8:00 – 9:20 – Registrace, ubytování

Čtvrtek 31. 10. 2019 - Místnost "A" - č. 121

9:20 – Zahájení konference

Čtvrtek 31. 10. 2019 - Místnost "A" - č. 121

ELEKTRONIKA / ELEKTROTECHNIKA

Předsedající:
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Blecha, Ph.D.
doc. Ing. Václav Kotlan, Ph.D.
doc. Ing. Radek Polanský, Ph.D.
Ing. Jan Řeboun, Ph.D.


čas
autor název příspěvku
univerzita
9:30
Michal Ondřej Regresní Analýza Havriliak-Negami Diagramu Kompozitního Materiálu ZČU - FEL
9:50
Mužík Martin Kompatibilita plastových částí transformátorů s přírodními izolačnimi kapalinami ZČU - FEL
10:10
Kalčík Jan Kontaktní struktura pro hybridní odporové vyšívací nitě ZČU - FEL
10:30
Plic Václav Vyhřívané textilie pro smart textilní aplikace ZČU - FEL
10:50
Suchý Stanislav Testování ultrazvukem svařovaných kontaktů vodivých nití ZČU - FEL
11:10
Moučková Kateřina Systém pro monitorování dechové frekvence integrovaný v textiliích ZČU - FEL
11:30
Mašek Stanislav Josef Ovládací prvky integrovatelné do textilií ZČU - FEL

12:00
Oběd

čas
autor název příspěvku
univerzita
13:00
Michal David Vylepšení procesu pájení užitím par kyseliny mravenčí ZČU - FEL
13:20
Šlauf Josef Orientace uhlíkových nanotrubic pomocí elektrického pole pro aplikace elektrochemických senzorů ZČU - FEL
13:40
Kalaš David Optimalizace distribuce tepla senzorového systému pro stanovení odolnosti rukavic proti tepelným rizikům ZČU - FEL
14:00
Ševčík Jakub Identifikace stavového tepelného modelu výkonového měniče ZČU - FEL
14:20
Juřík Martin Nástroje a prostředí pro vizuální lokalizaci ZČU - FEL

14:40
Přestávka

čas
autor název příspěvku univerzita
15:00
Vítek Martin Řídící jednotka kulového ventilu ZČU - FEL
15:20
Štáhl Pavel Optimalizace výrobních procesů a tvorba layoutů ZČU - FEL
15:40
Fremr David Optimalizace výrobních procesů elektrotechnické firmy ZČU - FEL

18:00
Večeře a společenský večer – diskuze nad přednesenými příspěvky

Administrace
 Created 10/22/19 09:59:32 © 2004 - 2020  ei@konfel.zcu.cz
Generated 07/13/20 03:36:15