roh roh
FEL
Elektrotechnika a informatika 2022
3. - 4. listopad 2022

Program konference:
Čtvrtek 3. 11. 2022 Místnost A
  • Elektrotechnika
Místnost B
  • Elektronika
  • Elektrotechnika
  • Elektrotechnika / Elektroenergetika

POZOR!

Při cestě do školicího střediska v Nečtinech je uzavírka silnice. Auta neprojedou přes Plachtín.

Prosím, počítejte při cestě na doktorskou konferenci v Nečtinech s časovou rezervou cca 15 minut.

Čtvrtek 3. 11. 2022 - Místnost "A"

8:25 – Zahájení konference
8:30 – Hodnocení výsledků VaV v ČR a publikační strategie, projektová příprava (doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D., doc. Ing. Radek Polanský, Ph.D.)

Čtvrtek 3. 11. 2022 - Místnost "A"

sekce: Elektrotechnika

předsedající:
doc. Ing. Radek Polanský, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Blecha, Ph.D., Ing. Petr Kadlec, Ph.D.

čas
autor název příspěvku
9:30
Leffler Jan Návrh a realizace experimentu pro získání vícefaktorového modelu degradace epoxidové pryskyřice
9:45
Háže Daniel Měření dielektrických vlastností samouzdravujících polymerů
10:00
Šipla Jan Vliv halloysitových nanotrubiček na dielektrické vlastnosti materiálů používaných jako kabelové izolace
10:15
Kopřiva Jiří Vliv příměsi MgO nanočástic na tvorbu prostorového náboje a rozložení elektrického pole v epoxidové pryskyřici
10:30
Stohnii Kyrylo Měření šíření kalibračního pulzu částečného výboje na různé délce kabelu pomocí HFCT senzoru

10:45
Přestávka

sekce: Elektrotechnika

předsedající:
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D., doc. Ing. Václav Kotlan, Ph.D., Ing. František Mach, Ph.D.


čas
autor název příspěvku
11:00
Desisa Debela Optimální kontrola procesu indukčního ohřevu: Přístup s využitím numerické analýzy
11:15
Ševčík Jakub Identifikace residuální neuronové sítě jako teplotního modelu s využitím vícekrokové predikce
11:30
Vítek Martin Nová generace platformy pro miniaturní magnetické roboty

12:00
Přestávka na oběd

sekce: Elektrotechnika

předsedající:
doc. Ing. Vladimír Kindl, Ph.D., doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D., Ing. Jan Laksar, Ph.D.

čas
autor název příspěvku
13:00
Frank Zdeněk Porovnání pětifázového a třífázového PMSM
13:15
Kaska Jan Výzvy a příležitosti technologií aditivní výroby v oblasti elektrických strojů
13:30
Skalický Martin Tepelný model rotoru elektricky buzeného synchronního stroje s vyniklými póly
13:45
Otýpka Jan Vliv Změny Spínací Frekvence Měniče na Provozní Parametry Motoru
14:00
Sobotka Lukáš Tepelně ventilační analýza synchronního generátoru s permanentními magnety a cizí ventilací
14:15
Dražan Jiří Algoritmus pro určení ztrát vířivými proudy v permanentních magnetech SPMSM
14:30
Kalaj Patrik Vícefázový asynchronní stroj – měření zvlnění momentu a účinnosti

14:45
Konec sekce
Administrace
 Created 10/21/22 06:49:20 © 2004 - 2022  ei@konfel.zcu.cz
Generated 12/05/22 05:43:30