roh roh
FEL
Elektrotechnika a informatika 2021
4. - 5. listopad 2021
Informace pro autory:

Upozornění

Všichni účastníci konference jsou povinni se řídit aktuálně platnými protiepidemickými nařízeními.
Při registraci bude vyžadováno prokázání bezinfekčnosti (Očkování/platný Test/prodělání Nemoci).
Výstupem konference je tištěný sborník (s vlastním ISBN).
Od roku 2017 je publikace zařazena jako Open Access a následně indexována v Google/Google scholar.

Administrace
 Created 05/24/13 10:41:28 © 2004 - 2022  ei@konfel.zcu.cz
Generated 07/05/22 10:41:55