roh roh
FEL
Elektrotechnika a informatika 2019
31. říjen - 1. listopad 2019
Mezní termíny:
Uzávěrka pro přijetí příspěvku 1.10.2019
Oznámení o přijetí příspěvku 9.10.2019
Závazná přihláška 15.10.2019
Úhrada vložného 15.10.2019
 
  • Příspěvky obdržené po uzávěrce nebudou akceptovány.
  • O zařazení příspěvku rozhodne organizační výbor a odborní garanti konference.
Vložné:
Vložné činí 800,- Kč a zahrnuje stravné a organizační náklady konference.
 
Úhradu vložného proveďte:
  • v hotovosti nejpozději do 15.10.2019 v pokladně ZČU
  • nebo platbou na bankovní účet:
    4811530257/0100, var. symbol: 224013
 
Administrace
 Created 02/15/16 13:57:46 © 2004 - 2020  ei@konfel.zcu.cz
Generated 07/13/20 03:37:24