roh roh
FEL
Elektrotechnika a informatika 2021
4. - 5. listopad 2021
Mezní termíny:
Uzávěrka pro přijetí příspěvku 30.9.2021
Oznámení o přijetí příspěvku 6.10.2021
Závazná přihláška 12.10.2021
 
  • Příspěvky obdržené po uzávěrce nebudou akceptovány.
  • O zařazení příspěvku rozhodne organizační výbor a odborní garanti konference.
Vložné:
Vložné činí 800,- Kč a zahrnuje stravné a organizační náklady konference.
 
Úhradu vložného proveďte:
  • v hotovosti nejpozději do 12.10.2021 v pokladně ZČU
  • nebo platbou na bankovní účet:
    4811530257/0100, var. symbol: 224013
 
Administrace
 Created 02/15/16 13:57:46 © 2004 - 2022  ei@konfel.zcu.cz
Generated 07/05/22 11:39:02