roh roh
FEL
Elektrotechnika a informatika 2022
3. - 4. listopad 2022
Mezní termíny:
Uzávěrka pro přijetí příspěvku 26.9.2022
Oznámení o přijetí příspěvku 7.10.2022
Závazná přihláška 13.10.2022
 
  • Příspěvky obdržené po uzávěrce nebudou akceptovány.
  • O zařazení příspěvku rozhodne organizační výbor a odborní garanti konference.
Vložné:
Vložné činí 1000,- Kč a zahrnuje stravné a organizační náklady konference.
 
Úhradu vložného proveďte:
  • v hotovosti nejpozději do 13.10.2022 v pokladně ZČU
  • nebo platbou na bankovní účet:
    4811530257/0100, var. symbol: 224013
 
Administrace
 Created 02/15/16 13:57:46 © 2004 - 2022  ei@konfel.zcu.cz
Generated 12/05/22 05:44:56