roh roh
FEL
Elektrotechnika a informatika 2019
31. říjen - 1. listopad 2019
Cíl konference
Cílem konference je představit a zhodnotit současný stav vědecko-výzkumné činnosti v doktorských studijních programech.
 
Prezentována budou témata v oborech:
  • elektroenergetika
  • elektronika
  • elektrotechnika
 
The Best Student Paper Award sponsored by IEEE Czechoslovakia Section
Československá sekce IEEE YP (Young Professionals) udělí ocenění za nejlepší studentský příspěvek na konferenci Elektrotechnika a informatika 2019.
Zaslané příspěvky budou hodnoceny jak na základě jejich odborné a formální úrovně, tak úrovně jejich prezentace v průběhu konference.
Autor oceněného příspěvku získá roční členství v IEEE.  
 
Kontaktní adresa
J. Lepičová, J. Fiřt
FEL - děkanát
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 26
306 14 Plzeň

Tel: 377 634 015
Fax: 377 634 002
e-mail: ei@konfel.zcu.cz  
Organizační výbor
Ing. Jaroslav Fiřt, Ph.D.
Ing. Zdeněk Kubík, Ph.D.
Jana Lepičová
Ing. Ondřej Lufinka
 
Záštita nad konferencí
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. - děkan FEL
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. - proděkan pro vědu
Odborní garanti
doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev
doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.
prof. Ing. Václav Kůs, CSc.
doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D.
Administrace
 Created 09/17/18 13:33:17 © 2004 - 2020  ei@konfel.zcu.cz
Generated 07/13/20 04:17:13