roh roh
FEL
Elektrotechnika a informatika 2022
3. - 4. listopad 2022
Cíl konference
Cílem konference je představit a zhodnotit současný stav vědecko-výzkumné činnosti v doktorských studijních programech.
 
Prezentována budou témata v oborech:
  • elektroenergetika
  • elektronika
  • elektrotechnika
 
Kontaktní adresa
J. Lepičová, J. Fiřt
FEL - děkanát
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 26
301 00 Plzeň

Tel: 377 634 015
e-mail: ei@konfel.zcu.cz  
Organizační výbor
Ing. Jaroslav Fiřt, Ph.D.
Ing. Zdeněk Kubík, Ph.D.
Jana Lepičová
Ing. Ondřej Lufinka, Ph.D.
 
Záštita nad konferencí
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. - děkan FEL
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. - proděkan pro vědu
Odborní garanti
prof. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.
prof. Ing. Václav Kůs, CSc.
doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D.
Administrace
 Created 09/17/18 13:33:17 © 2004 - 2022  ei@konfel.zcu.cz
Generated 12/05/22 06:23:41